iMunis eDeska

Troubsko

Úřední deska – Detail

Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí k 1. 8. 2018

Značka: TRB/1721/2018 Zveřejněno od: 11.9.2018 6:34:19 Zveřejnit do: 31.12.2023 23:59:59 Typ: informace pro veřejnost Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od: 11.9.2018
Vyvěšeno do: 31.12.2023

Úřední deska – Troubsko

Vyvěšeno od: 11.9.2018
Má být vyvěšeno do: 31.12.2023

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 11.9.2018 6:34:19
Do: 31.12.2023 23:59:59

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.