iMunis eDeska

Troubsko

Úřední deska – Detail

Veř. vyhláška-Oznámení o změně obsahu žádosti v zahájeném vodopr.řízení-Obytný soubor Troubsko-Veselka dešť. a splašk. kanal. ..

Značka: OŽP/931-2019/SKR Zveřejněno od: 11.2.2019 7:33:50 Zveřejnit do: 27.2.2019 7:29:08 Typ: Doručení veřejnou vyhláškou Původce: Městský úřad Šlapanice Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 377 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Městský úřad Šlapanice

Vyvěšeno od: 11.2.2019
Vyvěšeno do: 27.2.2019

Úřední deska – Troubsko

Vyvěšeno od: 11.2.2019
Má být vyvěšeno do: 27.2.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 11.2.2019 7:33:50
Do: 27.2.2019 7:29:08

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.