iMunis eDeska

Troubsko

Úřední deska – Detail

Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64-65 zákona č. 256/2013 Sb., k 1. 8. 2019

Značka: UZSVM/B/38146/2019-H Zveřejněno od: 28.8.2019 10:19:04 Zveřejnit do: 31.12.2023 10:15:15 Typ: povinně zveřejňované informace Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od: 28.8.2019
Vyvěšeno do: 31.12.2023

Úřední deska – Troubsko

Vyvěšeno od: 28.8.2019
Má být vyvěšeno do: 31.12.2023

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 28.8.2019 10:19:04
Do: 31.12.2023 10:15:15

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.