Stav k 29. 5. 2024 6.22

Nalezeno 154 záznamů. Poslední změna: 27. 5. 2024 13:11:04
Název Značka Typ Původce Datum/Datum od Datum do Rozh. dat. Přílohy
Pozvánka na zasedání č. 36 Zastupitelstva obce Troubsko 3.6.2024 v 18 hod. v zasedací místnosti OÚ Troubsko ZO Konání Zastupitelstva Obec Troubsko 27.05.2024 03.06.2024 27.05.2024 dokument PDF
VOLBY - oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 7. a 8. 6. 2024 Volby TRB/862/2024 Volby OÚ Troubsko 21.05.2024 08.06.2024 21.05.2024 dokument PDF
Návrh opatření obecné povahy - pajasan JMK 72316/2024 povinně zveřejňované JMK 17.05.2024 03.06.2024 17.05.2024 dokument PDF
VV OOP přechodná úprava provozu z důvodu stavební úpravy křižovatky sil. II/602 ul. Vintrovna x ul. Chaloupky POPŮVKY VV Doruč. veř. vyhl. MěÚ Šlapanice 13.05.2024 29.05.2024 13.05.2024 4 dokumenty
NÁVRH Závěrečného účtu obce Troubsko za rok 2023 TRB/ZÚ/2023 Rozp. a hosp. obce Obec Troubsko 10.05.2024 10.05.2024 6 dokumentů
SVaK Ivančice - porovnání všech položek (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2023 R-128/24 informace pro veřejn SVaK Ivančice 06.05.2024 07.06.2024 06.05.2024 dokument PDF
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Změna rozpisu č. 1_2024 ZR/12024 RO Obec Troubsko 29.04.2024 29.04.2024 dokument PDF
VV FÚ JMK - zpřístupněny k nahlédnutí hromadné předpisné seznamy DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 2024 2009199/24/3000-1153 Doruč. veř. vyhl. FÚ BV 29.04.2024 30.05.2024 29.04.2024 dokument PDF
INFO - vydávání osobních dokladů SLP-OSČ/90-2024/Ivk informace pro veřejn MěÚ Šlapanice 23.04.2024 23.04.2024 dokument PDF
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Troubsko/MS Výrovka 10/124R/2024 Oznámení Obec Troubsko 19.04.2024 22.04.2027 19.04.2024 dokument PDF
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Troubsko/Římskokatolická farnost Troubsko 7/35Z/2024 Oznámení Obec Troubsko 19.04.2024 22.04.2027 19.04.2024 dokument PDF
VOLBY do EP - Info pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29.4. do 7.6.2024 Volby Volby Krajský úřad JMK 17.04.2024 09.06.2024 17.04.2024 dokument PDF
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Rozpočtové opatření č. 2_2024 8/128R/2024 RO Obec Troubsko 10.04.2024 10.04.2024 dokument PDF
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Smlouva o poskytnutí indivuduální dotace z rozpočtu obce Troubsko/SK Veselka 8/35Z/2024 Oznámení Obec Troubsko 09.04.2024 12.04.2027 09.04.2024 dokument PDF
OZNÁMENÍ O VYVĚŠENÍ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Troubsko / TJ Sokol Troubsko 9/35Z/2024 Oznámení Obec Troubsko 05.04.2024 10.04.2027 05.04.2024 dokument PDF
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Troubsko / Podskalák 6/35Z/2024 Oznámení Obec Troubsko 04.04.2024 10.04.2027 04.04.2024 dokument PDF
VOLBY do Evropského parlamentu - informace o počtu a sídle volebních okrsků volby Volby OÚ Troubsko 03.04.2024 09.06.2024 03.04.2024 dokument PDF
VOLBY do Evropského parlamentu - jmenování zapisovatele okrskové volební komise volby Volby OÚ Troubsko 03.04.2024 09.06.2024 03.04.2024 dokument PDF
VOLBY do Evropského parlamentu - stanovení minim. počtu členů okrskové volební komise Volby Volby OÚ Troubsko 03.04.2024 09.06.2024 03.04.2024 dokument PDF
OZNÁMENÍ OZVEŘEJNĚNÍ Rozpočtové opatření č. 1_2024 12/125R/2024 Oznámení Obec Troubsko 28.02.2024 28.02.2024 dokument PDF
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023 TRB/212/2024 povinně zveřejňované Obec Troubsko 31.01.2024 31.01.2024 dokument PDF
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ schválený Rozpočet obce Troubsko, SF, FRB 10/34Z/2023 Oznámení Obec Troubsko 04.01.2024 04.01.2024 dokument PDF
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ schválený Střednědobý výhled rozpočtu období 2025-2026 11/34Z/2023 Oznámení Obec Troubsko 04.01.2024 04.01.2024 dokument PDF
DSO Šlapanicko - dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci - Tady to mám rád, z.s. DSO Šlapanicko povinně zveřejňované DSO Šlapanicko 13.12.2023 31.12.2026 13.12.2023 dokument PDF
DSO Šlapanicko - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu DSO Oznámení DSO Šlapanicko 11.12.2023 11.12.2023 dokument PDF
Nový systém poplatku za odpady od 1.1.2024 - pro chatovou oblast (tam kde nezajíždí svozová společnost) ODPADY informace pro veřejn Obec Troubsko 28.11.2023 28.11.2023 dokument PDF
Pozvání a info - nový systém poplatku za odpady od 1.1.2024 ODPADY informace pro veřejn Obec Troubsko 28.11.2023 28.11.2023 2 dokumenty
NÁVRH Střednědobý výhled rozpočtu období 2025-2026 NSVR/2024 Oznámení Obec Troubsko 27.11.2023 11.12.2024 27.11.2023 dokument PDF
Varování před podvodnými SMS a e-maily TRB/1777/2023 informace pro veřejn MPSV 10.11.2023 10.11.2023 dokument PDF
Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Troubsko SK Veselka_Dodatek č. 1 11/32Z/2023 Rozp. a hosp. obce Obec Troubsko 04.10.2023 10.10.2026 04.10.2023 dokument PDF
Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce_TJ Sokol Troubsko 10b/32Z/2023 povinně zveřejňované Obec Troubsko 25.09.2023 01.10.2026 25.09.2023 dokument PDF
Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce_Podskalák ID2023 Oznámení Obec Troubsko 12.08.2023 12.09.2026 12.08.2023 dokument PDF
e-Kapka 2023 - nová aplikace - info pro zákazníky Vodárenské akciové společnosti e-Kapka informace pro veřejn VAS a.s. 13.07.2023 13.07.2023 dokument PDF
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Rozpočtové opatření č. 4, č. 5, a Závěrečný účet za rok 2022 2662023/31 Oznámení Obec Troubsko 27.06.2023 27.06.2023 dokument PDF
DSO Šlapanicko - oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSO Šlapanaicko za rok 2022 DSO Šlapanicko povinně zveřejňované DSO Šlapanicko 21.06.2023 21.06.2023 dokument PDF
DSO Šlapanicko - Návrh závěrečného účtu, Rozvaha, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2022, Inventarizační zpráva 2022 TRB/929/2023 povinně zveřejňované DSO Šlapanicko 29.05.2023 29.05.2023 4 dokumenty
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Rozpočtové opatření č. 4_2023 22/107R/2023 Oznámení Obec Troubsko 16.05.2023 16.05.2023 dokument PDF
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Rozpočtové opatření č. 3_2023 15/105R/2023 Oznámení Obec Troubsko 13.04.2023 14.04.2023 dokument PDF
Zahájení stavebních prací "Nástavba MŠ a přístavba ZŠ" a "Chodník v ul. U Dráhy" stavební práce informace pro veřejn Obec Troubsko 12.04.2023 31.08.2024 12.04.2023 4 dokumenty
JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ odpady informace pro veřejn Obec Troubsko 30.03.2023 30.03.2023 dokument PDF
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Troubsko / Poskalák, 8/29Z/2023 Veřejnoprávní smlouvy Obec Troubsko 28.03.2023 28.04.2026 28.03.2023 dokument PDF
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Rozpočtové opatření č. 2_2023 18/29Z/2023 Oznámení Obec Troubsko 27.03.2023 27.03.2023 dokument PDF
Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Troubsko / SK Veselka 3/29Z/2023 Veřejnoprávní smlouvy Obec Troubsko 27.03.2023 27.04.2026 27.03.2023 dokument PDF
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Troubsko / Katolický dům 9/28Z/2022 Veřejnoprávní smlouvy Obec Troubsko 21.03.2023 21.03.2023 3 dokumenty
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Troubsko / TJ Sokol Troubsko 10/28Z/2023 Veřejnoprávní smlouvy Obec Troubsko 21.03.2023 21.03.2023 3 dokumenty
Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Troubsko / MS Výrovka 6/29Z/2023 Veřejnoprávní smlouvy Obec Troubsko 20.03.2023 20.04.2026 20.03.2023 dokument PDF
Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Troubsko / Římskokatolická farnost Troubsko 5/29Z/2023 Veřejnoprávní smlouvy Obec Troubsko 20.03.2023 20.04.2026 20.03.2023 dokument PDF
Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Troubsko / MAS Bobrava 10/29Z/2023 Veřejnoprávní smlouvy Obec Troubsko 20.03.2023 20.04.2026 20.03.2023 3 dokumenty
Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Troubsko / TJ Sokol Troubsko 4/29Z/2023 Veřejnoprávní smlouvy Obec Troubsko 15.03.2023 15.04.2026 15.03.2023 dokument PDF
SVaK Ivančice - Oznámení o zveřejnění dokumentů SVaK povinně zveřejňované SVaK Ivančice 04.03.2023 31.07.2024 04.03.2023 dokument PDF
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Rozpočtové opatření č. 1_2023 18/101R/2023 Oznámení Obec Troubsko 23.02.2023 23.02.2023 dokument PDF
Vyhlášení výběrového řízení na pracovníka údržby TROUBSKO výběrové řízení Výběrová řízení Obec Troubsko 04.01.2023 04.01.2023 dokument PDF
DSO Šlapanicko - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu DSO Šlapanicko povinně zveřejňované DSO Šlapanicko 07.12.2022 07.12.2022 dokument PDF
MěÚ Šlapanice - NEVÍTE SI RADY? pomoc při problémech s bydlením, energií aj. info leták informace pro veřejn Městský úřad Šlapani 25.11.2022 25.11.2022 dokument PDF
Sociální služby v terénu - JMK info informace pro veřejn JMK 25.11.2022 25.11.2022 dokument PDF
Datové schránky pro podnikatele - informace z Obecního živnostenského úřadu Datovky informace pro veřejn Městský úřad Šlapani 14.11.2022 14.11.2022 dokument PDF
DATOVÁ SCHRÁNKA pro živnostníky a nepodnikající právnické osoby od 1.1.2023 AUTOMATICKY Datovka informace pro veřejn MVČR 14.11.2022 14.11.2022 4 dokumenty
e-Kapka - budoucnost ceny vody e-kapka informace pro veřejn Vodárenská akciová s 26.10.2022 26.10.2022 dokument PDF
OZNÁMENÍ O VYVĚŠENÍ schválený Závěrečný účet za rok 2021, Rozpočtové opatření č. 6/2022 8/24Z/2022 Oznámení Obec Troubsko 21.06.2022 21.06.2022 dokument PDF
DSO Šlapanicko - Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2021 DSO Šlapanicko povinně zveřejňované DSO Šlapanicko 15.06.2022 15.06.2022 dokument PDF
Oznámení zahájení prací na stavbě "Výstavba parkovacích stání Troubsko, ul. Nová" OIP povinně zveřejňované Obec Troubsko 24.05.2022 24.05.2022 dokument PDF
POLICIE varuje před podvodníky!!! policie informace pro veřejn Policie ČR 28.04.2022 28.04.2022 3 dokumenty
OZNÁMENÍ O VYVĚŠENÍ Rozpočtové opatření č. 3, a č. 4 11/85R/2022 Oznámení Obec Troubsko 14.04.2022 14.04.2022 dokument PDF
SOS Výživné - informační letáček na pomoc rodičům - zajištění náhradního výživného informace informace pro veřejn Obec Troubsko 16.03.2022 16.03.2022 dokument PDF
Pomoc a informace při finanční tísni spojené s růstem cen energií energie informace pro veřejn MVČR 07.03.2022 07.03.2022 2 dokumenty
Informace pro občany Ukrajiny - BRNO - BVV Asistenční centrum pomoci + pracoviště OAMP MV Ukrajina informace pro veřejn Obec Troubsko 03.03.2022 03.03.2022 3 dokumenty
INFORMACE PRO OBČANY UKRAJINY - další informace Ukrajina informace pro veřejn Obec Troubsko 03.03.2022 03.03.2022 dokument PDF
INFORMACE PRO OBČANY UKRAJINY UKRAJINA informace pro veřejn Obec Troubsko 02.03.2022 02.03.2022 10 dokumentů
MATERIÁLNÍ POMOC PRO UKRAJINU Ukrajina informace pro veřejn Obec Troubsko 28.02.2022 28.02.2022 2 dokumenty
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Troubsko-investiční / TJ Sokol Troubsko 7/22Z/2022 povinně zveřejňované Obec Troubsko 17.02.2022 20.02.2025 17.02.2022 4 dokumenty
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Troubsko/neinvestiční - TJ Sokol Troubsko 8/22Z/2022 povinně zveřejňované Obec Troubsko 17.02.2022 20.02.2025 17.02.2022 4 dokumenty
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Troubsko - Římskokatolická farnost Troubsko 10/22Z/2022 povinně zveřejňované Obec Troubsko 17.02.2022 20.02.2025 17.02.2022 4 dokumenty
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Troubsko - Podskalák 9/22Z/2022 povinně zveřejňované Obec Troubsko 17.02.2022 20.02.2025 17.02.2022 4 dokumenty
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Troubsko / Sportovní klub Veselka 6/22Z/2022 povinně zveřejňované Obec Troubsko 17.02.2022 20.02.2025 17.02.2022 4 dokumenty
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - Katolický dům Troubsko 5/22Z/2022 povinně zveřejňované Obec Troubsko 17.02.2022 20.02.2025 17.02.2022 4 dokumenty
INFORMACE občanům v tíživé situaci vlivem růstu cen energií- mimořádná okamžitá pomoc - info Úřadu práce, MPSV. INFORMACE občanům informace pro veřejn SMO ČR 06.01.2022 06.01.2022 dokument PDF
Dodatek č. 1 k VPS o poskytnutí návratné fin. výpomoci DSO Šlapanicko spolku Tady to mám rád, z.s. Dodatek č. 1 povinně zveřejňované DSO Šlapanicko 05.01.2022 20.01.2025 05.01.2022 2 dokumenty
Policie ČR - varování pro seniory Policie informace pro veřejn Policie ČR 05.01.2022 05.01.2022 dokument PDF
Oznámení o zveřejnění dokumentů SVaK Ivančice SVaK Ivančice Oznámení SVaK Ivančice 19.12.2021 19.12.2021 dokument PDF
Vodné a stočné pro rok 2022 Vodné a stočné 2022 informace pro veřejn SVaK Ivančice 19.12.2021 19.12.2021 dokument PDF
Výzva vlastníkům a uživatelům pozemků - ořez dřevin EG.D informace pro veřejn EG.D 08.12.2021 08.12.2021 dokument PDF
NÁVRH rozpočtu Fond rozvoje bydlení na rok 2022 nrFRB/2022 Rozp. a hosp. obce Obec Troubsko 26.11.2021 26.11.2021 dokument PDF
COVID 19 ve školách - INFORMAČNÍ LETÁK školy informace pro veřejn Obec Troubsko 22.11.2021 22.11.2021 neregistrovaný (PNG)
Mimořádná okamžitá pomoc - informace občanům informace informace pro veřejn Městský úřad Šlapani 16.11.2021 16.11.2021 dokument PDF
POLICIE varuje - podvody na e-shopech varování informace pro veřejn Obec Troubsko 11.11.2021 11.11.2021 dokument PDF
MILOSTIVÉ LÉTO - možnost ukončení exekucí během 3 měsíců za zvýhodněných podmínek Milostivé léto informace pro veřejn Městský úřad Šlapani 15.10.2021 15.10.2021 neregistrovaný (PNG)
Informace pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu Český telekomunikačn informace pro veřejn Český telekomunikačn 02.09.2021 02.09.2021 dokument PDF
BIO-SBĚRNÉ MÍSTO U HŘBITOVA TROUBSKO - informace bio místo informace pro veřejn Obec Troubsko 28.07.2021 28.07.2021 neregistrovaný (DOCX)
IDS JMK - informace o změnách IDS JMK informace pro veřejn IDS JMK 01.07.2021 01.07.2021 dokument PDF
Vodárenská akciová společnost - MODERNIZACE- e-KAPKA - dálkové odečty elektroměrů - informace VAS informace pro veřejn VAS a.s. 05.05.2021 05.05.2021 dokument PDF
Oznámení o zveřejnění dokumentů SVaK Ivančice SVaK povinně zveřejňované SVaK Ivančice 15.03.2021 15.03.2021 dokument PDF
MUDr. Mádrová - registrace zájemců o očkování Covid-19 MUDr. informace pro veřejn Obec Troubsko 01.03.2021 01.03.2021 dokument PDF
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Změna rozpisu č. 3_2020 TRB/ZR3/2020 Oznámení Obec Troubsko 26.01.2021 26.01.2021 dokument PDF
OZNÁMENÍ O VYVĚŠENÍ Rozpočtové opatření č. 11_2020 RO11/2020 Oznámení Obec Troubsko 21.01.2021 21.01.2021 dokument PDF
Informace k očkování covid-19 a registraci Covid-19 očkování informace pro veřejn Městský úřad Šlapani 20.01.2021 20.01.2021 2 dokumenty
OČKOVÁNÍ proti covid-19 pro občany JMK ve věku 80+ - registrace od pátku 15.1.2021 covid Oznámení Městský úřad Šlapani 13.01.2021 13.01.2021 dokument PDF
Uzavírka ul. Troubské v Bosonohách od 1.2. - 6.5.2021 - výluka autobusu 51 uzavírka informace pro veřejn Obec Troubsko 13.01.2021 13.01.2021 dokument PDF
Tříkrálová sbírka v roce 2021 TKS Oznámení Obec Troubsko 06.01.2021 06.01.2021 dokument PDF
Finanční úřad pro JMK - telefonní kontakty pro pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí Oznámení FÚ JMK 06.01.2021 06.01.2021 dokument PDF
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Rozpočtové opatření č. 10 12/54R/2020 Oznámení Obec Troubsko 21.12.2020 21.12.2020 dokument PDF
SVaK Ivančice - Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zák. č. 250/2000 Sb. SVaK Ivančice povinně zveřejňované SVaK Ivančice 15.12.2020 15.12.2020 dokument PDF
OZNÁMENÍ O VYVĚŠENÍ Rozpočtové opatření č. 9, Změna rozpisu č. 2 13/51R/2020 Oznámení Obec Troubsko 11.11.2020 11.11.2020 dokument PDF
Plakátek - rozdíl příznaky covid-19 x chřipka plakátek Infomace z radnice Městský úřad Šlapani 11.11.2020 11.11.2020 dokument PDF
Výzva k převzetí nalezených věcí TRB/1954/2020 informace pro veřejn Obec Troubsko 04.11.2020 04.11.2020 dokument PDF
DESATERO - pokud máte pozitivní test na COVID - čtěte pozorně, plakát hejtmana JMK JMK informace pro veřejn JMK 30.10.2020 30.10.2020 2 dokumenty
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ RO č.7, RO č. 8, změna rozpisu č. 1/2020 12/48R/2020 Oznámení Obec Troubsko 14.10.2020 14.10.2020 dokument PDF
Objízdné trasy a výlukové jízdní řády linky 403, 404, 51 - Elektrizace trati vč. PEÚ Brno-Zatávka u Brna,1. etapa výluky informace pro veřejn Obec Troubsko 07.09.2020 07.09.2020 6 dokumentů
Elektrizace trati vč. PEÚ Brno-Zastávka u Brna - harmonogram plánovaných uzavírek železnice informace pro veřejn Správa železnic 02.09.2020 02.09.2020 dokument PDF
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ - Rozpočtové opatření č. 6 947R/2020 Oznámení Obec Troubsko 02.09.2020 02.09.2020 dokument PDF
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ -Rozpočtové opatření č.5_2020 13/44R/2020 Oznámení Obec Troubsko 28.07.2020 28.07.2020 dokument PDF
Sňateční obřady od 20. 4. 2020 MZDR 15190/2020-5/MI informace pro veřejn MVČR 17.04.2020 17.04.2020 dokument MS Word
e-Kapka - DPH u vodného a stočného klesá. Co to přinese? e-kapka informace pro veřejn VAS a.s. 08.04.2020 08.04.2020 dokument PDF
Desatero cestování během celostátní karantény COVID-19 informace pro veřejn Obec Troubsko 17.03.2020 17.03.2020 dokument PDF
Upozornění na opatření při návštěvě veřejných prostor COVID-19 informace pro veřejn Obec Troubsko 17.03.2020 17.03.2020 dokument PDF
Rozhodnutí hejtmana JMK o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy JMK45136/2020 informace pro veřejn JMK 17.03.2020 17.03.2020 dokument PDF
Nemocnice Ivančice - zákaz návštěv od 16.3.2020 do odvolání nemocnice informace pro veřejn Nemocnice Ivančice 16.03.2020 16.03.2020 dokument PDF
Výzva seniorům obce Troubsko TRB/COVID-19 informace pro veřejn Obec Troubsko 16.03.2020 16.03.2020 dokument PDF
Doporučení a výzva občanům v návaznosti na opatření vlády z 15. 3. 2020 k epidemii koronaviru TR/COVID-19 informace pro veřejn Obec Troubsko 16.03.2020 16.03.2020 dokument PDF
Usnesení vlády ČR 12.3.2020 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území ČR Nouzový stavv informace pro veřejn Krajský úřad JMK 16.03.2020 16.03.2020 dokument PDF
Usnesení vlády ČR - vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU TRB/547/2020 COVID-1 povinně zveřejňované Vláda ČR 13.03.2020 13.03.2020 dokument PDF
Informace pro občany o důležitých kontaktech a telefonních číslech - COVID-19 COVID-19 kontakty informace pro veřejn Obec Troubsko 12.03.2020 12.03.2020 dokument PDF
PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ OBCE TROUBSKO - COVID-19 COVID-19 prevence informace pro veřejn Obec Troubsko 12.03.2020 12.03.2020 dokument PDF
Česká pošta - dodávání zásilek v důsledku výskytu koronaviru Česká pošta informace pro veřejn Česká pošta 12.03.2020 12.03.2020 dokument PDF
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření v souvislosti s COVID-19 - nařízení zákazu návštěv ve zdravot.zařízeních COVID-19-návštěvy v informace pro veřejn MZ ČR 11.03.2020 11.03.2020 dokument PDF
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření v souvislosti s COVID-19 - nařízení osobám, které se navrátí z pobytu v Itálii COVID-19 -návrat z I informace pro veřejn MZ ČR 11.03.2020 11.03.2020 dokument PDF
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření - zákaz akcí přesahující ve stejný čas 100 osob COVID-19 - akce nad informace pro veřejn MZ ČR 10.03.2020 10.03.2020 dokument PDF
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření - COVID-19 - zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách ... COVID-19 - školy informace pro veřejn MZ ČR 10.03.2020 10.03.2020 dokument PDF
Informace a doporučení pro občany ohledně koronaviru COVID-19 COVID-19 informace pro veřejn JMK 10.03.2020 10.03.2020 3 dokumenty
Zásady pro výstavbu v obci Troubsko - Pravidla pro jednání s investory TRB/2500/2019/VII23 Usnes. Zastupitelstva Obec Troubsko 16.01.2020 16.01.2020 3 dokumenty
Využití údajů pro účely správy poplatků místní poplatky povinně zveřejňované OÚ Troubsko 20.12.2019 20.12.2019 dokument PDF
IDS JMK - Změny v uznávání jízdenek na železnici TRB/2458/2019 Infomace z radnice JMK 13.12.2019 13.12.2019 dokument PDF
Upozornění E.ON ČR vlastníkům či uživatelům pozemků na ořez, příp. odstranění dřevin E.ON Oznámení E.ON 16.10.2019 16.10.2019 2 dokumenty
SVaK Ivančice - Oznámení o zveřejnění dokumentů TRB/1262/2019 Oznámení SVaK Ivančice 26.06.2019 26.06.2019 dokument PDF
Oznámení o zveřejnění - Rozpočtové opatření č. 3 TBR/1091/2019 Oznámení Obec Troubsko 14.06.2019 14.06.2019 dokument PDF
Upozornění Vodárenské akciové společnosti - ZÁKAZ vypouštění odpadní vody přes septiky do kanalizace TRB/745/2019 Oznámení VAS a.s. 16.04.2019 16.04.2019 dokument PDF
Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením MV-54554-1/ODK-2019 Oznámení MVČR 12.04.2019 12.04.2019 dokument PDF
Oznámení SVaK o schváleném rozpočtu na rok 2019 49458892 Oznámení SVaK Ivančice 18.12.2018 18.12.2018 dokument PDF
Oznámení SVaK o vyvěšení Střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2021 49458892 Oznámení SVaK Ivančice 18.12.2018 18.12.2018 dokument PDF
Oznámení SVaK Ivančice o vyvěšení rozpočtového opatření č. 9 49458892 Oznámení SVaK Ivančice 18.12.2018 18.12.2018 dokument PDF
Oznámení o vyvěšení rozpočtových opatření č. 5 - 8 SVaK Ivančice TRB/2124/2018 povinně zveřejňované SVaK Ivančice 19.11.2018 19.11.2018 dokument PDF
Oznámení o vyvěšení Rozpočtových opatření č. 5 - 7 - SVaK Ivančice TRB/1924/2018 povinně zveřejňované SVaK Ivančice 17.10.2018 17.10.2018 dokument PDF
Oznámení o vyvěšení Rozpočtových opatření 1 - 4 SVaK Ivančice TRB/1117/2018 povinně zveřejňované SVaK Ivančice 19.06.2018 19.06.2018 dokument PDF
Oznámení o vyvěšení Závěrečného účtu za rok 2017 SVaK Ivančice S-/18 Oznámení SVaK Ivančice 05.06.2018 05.06.2018 dokument PDF
Oznámení o vyvěšení SVaK Ivančice-schválený rozpočet na rok 2018, Střednědobý výhled S/17 Oznámení SVaK Ivančice 24.05.2018 24.05.2018 2 dokumenty
Sociálně - právní ochrana dětí - obec Troubsko SPO Infomace z radnice Obec Troubsko 29.11.2017 29.11.2017 4 dokumenty
VEŘEJNÁ SLUŽBA - info pro klienty, pobírající dávky hmotné nouze a organizace, které mají zájem stát se organizátory veř.služby Veřejná služba informace pro veřejn OÚ Troubsko 06.06.2017 06.06.2017 2 dokumenty
Informace o vyvěšení rozpočtového opatření č. 1/2017 SVaK Ivančice SVaK/2612017 Oznámení SVaK Ivančice 23.03.2017 23.03.2017 dokument PDF
Informace o vyvěšení Rozpočtu SVaK Ivančice za rok 2015 SVaK/29112016 Oznámení SVaK Ivančice 23.03.2017 23.03.2017 dokument PDF
Informace o vyvěšení Závěrečného účtu za rok 2015 SVaK Ivančice SVaK/2862016 Oznámení SVaK Ivančice 23.03.2017 23.03.2017 dokument PDF
E.ON ČR - Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez dřevin TRB/1559/2016 Infomace z radnice Obec Troubsko 07.09.2016 07.09.2016 dokument PDF
Rozhodnutí hejtmana JMK 1/2015 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru S-JMK87314/2015 Rozh. stav nebezpečí Obec Troubsko 07.07.2015 07.07.2015 dokument PDF
BLACKOUT - informace o tom, jak se zachovat při vzniklé krizové situaci JMK/41668/2015 Infomace z radnice Obec Troubsko 22.04.2015 22.04.2015 dokument PDF
Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu? informační leták Infomace z radnice Obec Troubsko 24.10.2014 24.10.2014 dokument PDF
Oznámení - JMK JUDr. Michala Haška TRB/1065/2012 Zprávy JMK 14.09.2012 14.09.2012 obrázek JPG