iMunis eDeska

Troubsko

Úřední deska – Stav k 17. 12. 2017 07:09:51

Nalezeno 47 záznamů.Poslední změna: 14.12.2017 13:53:44

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Volba prezidenta republiky 2018 - Oznámení o osobním předání voličských průkazů volba prezidenta 201 Oznámení OÚ Troubsko 14.12.2017 10.1.2018 14.12.2017 dokument PDF (130 kB)
Volba prezidenta republiky - Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky 2018 volba prezidenta Oznámení OÚ Troubsko 14.12.2017 27.1.2018 14.12.2017 dokument PDF (135 kB)
Volba prezidenta republiky 2018 - Pozvánka na první zasedání okrskových volebních komisí volba prezidenta 201 Oznámení OÚ Troubsko 14.12.2017 18.12.2017 14.12.2017 dokument PDF (305 kB)
Opatření obecné povahy-povolení výjimky bobr evropský JMK174477 2017 Doruč. veř. vyhl. OÚ Troubsko 14.12.2017 31.12.2017 14.12.2017 dokument PDF (276 kB)
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - stav.úpravy RD v ul. U Rybníka č.p. 125 STAV/4551/2017/Ka Infomace z radnice OÚ Troubsko 14.12.2017 30.12.2017 14.12.2017 dokument PDF (541 kB)
Oznámení o zveřejnění - rozpočtové opatření č. 10 TRB/2333/2017 povinně zveřejňované Obec Troubsko 13.12.2017   13.12.2017 dokument PDF (163 kB)
Příloha č. 1 na rok 2018 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2016,o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy.. OZV 1/2016 příloha 1 Obec. záv. vyhl./nař. OÚ Troubsko 12.12.2017 31.12.2017 12.12.2017 dokument PDF (325 kB)
Usnesení o provedení elektronické dražby č.j. 030 EX 2355/11-217 030EX2355/11-217 Doruč. veř. vyhl. Obec Troubsko 12.12.2017 28.12.2017 12.12.2017 dokument PDF (245 kB)
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva ve věci stanovení místní úpravy provozu na ul.Družstevní OD/65565-2017/MAD Doruč. veř. vyhl. OÚ Troubsko 8.12.2017 10.1.2018 8.12.2017 2 dokumenty
Výzva k přeparkování auta RZ: 3B2 9582 TRB/2318/2017 Oznámení OÚ Troubsko 7.12.2017 27.12.2017 7.12.2017 dokument PDF (323 kB)
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - zřízení přechodné autobusové zastávky "Troubsko - Nová" OD/65440-2017/MAD Doruč. veř. vyhl. OÚ Troubsko 5.12.2017 21.12.2017 5.12.2017 2 dokumenty
Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. TRB/2286/2017 Rozhodnutí OÚ Troubsko 4.12.2017 20.12.2017 4.12.2017 dokument PDF (455 kB)
Sociálně - právní ochrana dětí - obec Troubsko SPO Infomace z radnice Obec Troubsko 29.11.2017   29.11.2017 4 dokumenty
Volba prezidenta ČR 2017 - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise volba prezidenta informace pro veřejn OÚ Troubsko 10.11.2017 27.1.2018 10.11.2017 dokument PDF (282 kB)
Volba prezidenta ČR 2017 - Stanovení minim. počtu členů okrskových volebních komisí volba prezidenta informace pro veřejn OÚ Troubsko 10.11.2017 27.1.2018 10.11.2017 dokument PDF (272 kB)
Volba prezidenta ČR 2017 - informace o počtu a sídle volebních okrsků volba prezidenta informace pro veřejn OÚ Troubsko 10.11.2017 27.1.2018 10.11.2017 dokument PDF (268 kB)
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§64-65 zákona č. 256/2013 Sb. ke dni 1. 8. 2017 UZSVM/B/45382/2017-H informace pro veřejn Obec Troubsko 13.9.2017 31.12.2023 13.9.2017 3 dokumenty
VEŘEJNÁ SLUŽBA - info pro klienty, pobírající dávky hmotné nouze a organizace, které mají zájem stát se organizátory veř.služby Veřejná služba informace pro veřejn OÚ Troubsko 6.6.2017   6.6.2017 2 dokumenty
Návrh závěrečného účtu SVaK Ivančice za rok 2016 Návrh závěr. účtu SV informace pro veřejn Obec Troubsko 30.5.2017   30.5.2017 komprimovaný archiv ZIP (5,2 MB)
SVaK Ivančice - Střednědobý výhled rozpočtu - návrh 2018-2019 SVaK2252017 informace pro veřejn SVaK Ivančice 22.5.2017   22.5.2017 dokument PDF (0,7 MB)
Informace o vyvěšení rozpočtového opatření č. 1/2017 SVaK Ivančice SVaK/2612017 Oznámení SVaK Ivančice 23.3.2017   23.3.2017 dokument PDF (0,9 MB)
Informace o vyvěšení Rozpočtu SVaK Ivančice za rok 2015 SVaK/29112016 Oznámení SVaK Ivančice 23.3.2017   23.3.2017 dokument PDF (0,9 MB)
Informace o vyvěšení Závěrečného účtu za rok 2015 SVaK Ivančice SVaK/2862016 Oznámení SVaK Ivančice 23.3.2017   23.3.2017 dokument PDF (0,9 MB)
Rozpočtový výhled obce Troubsko 2018-2021. Z/7122016/VI/12 Rozp. a hosp. obce Obec Troubsko 23.3.2017   23.3.2017 dokument PDF (47 kB)
Rozpočtové opatření č. 1/2017 R/2022017/4/3 Rozp. a hosp. obce Obec Troubsko 23.3.2017   23.3.2017 dokument PDF (58 kB)
Rozpočet obce Troubsko na rok 2017 Z/7122016/VI/11 Rozp. a hosp. obce Obec Troubsko 23.3.2017   23.3.2017 2 dokumenty
Rozpočet fondu rozvoje bydlení na rok 2017 Z/7122016/VI/10 Rozp. a hosp. obce Obec Troubsko 23.3.2017   23.3.2017 dokument PDF (45 kB)
Rozpočet sociálního fondu na rok 2017 Z/7122016/VI/9 Rozp. a hosp. obce Obec Troubsko 23.3.2017   23.3.2017 dokument PDF (46 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace neziskovým organizacím z rozpočtu obce - Podskalák, z.s. TRB/1957/2016 Veřejnoprávní smlouvy Obec Troubsko 27.2.2017 1.3.2020 27.2.2017 dokument PDF (0,9 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace neziskovým organizacím z rozpočtu obce - Katolický dům Troubsko TRB/1993/2016 Veřejnoprávní smlouvy Obec Troubsko 27.2.2017 1.3.2020 27.2.2017 dokument PDF (0,9 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace neziskovým organizacím z rozpočtu obce - TJ Sokol Troubsko, spolek TRB/1976/2016 Veřejnoprávní smlouvy Obec Troubsko 27.2.2017 1.3.2020 27.2.2017 dokument PDF (0,9 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace neziskovým organizacím z rozpočtu obce - Římskokatolická farnost Troubsko TRB/2125/2016 Veřejnoprávní smlouvy Obec Troubsko 27.2.2017 1.3.2020 27.2.2017 dokument PDF (0,9 MB)
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí ke dni 1. 2. 2017 UZSVM/B/10784/2017-H informace pro veřejn Obec Troubsko 23.2.2017 31.12.2023 23.2.2017 3 dokumenty
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků ke dni 1.8.2016 TRB/1596/2016 Infomace z radnice Obec Troubsko 14.9.2016 31.12.2023 14.9.2016 3 dokumenty
E.ON ČR - Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez dřevin TRB/1559/2016 Infomace z radnice Obec Troubsko 7.9.2016   7.9.2016 dokument PDF (219 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace neziskovým organizacím z rozpočtu obce - Římskokatolická farnost Troubsko TRB/369/2016 Veřejnoprávní smlouvy Obec Troubsko 26.5.2016 31.5.2019 26.5.2016 dokument PDF (1,1 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace neziskovým organizacím z rozpočtu obce - Katolický dům Troubsko TRB/369/2016 Veřejnoprávní smlouvy Obec Troubsko 14.4.2016 20.4.2019 14.4.2016 dokument PDF (0,9 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace neziskovým organizacím z rozpočtu obce - Podskalák, z.s. TRB/369/2016 Veřejnoprávní smlouvy Obec Troubsko 14.4.2016 20.4.2019 14.4.2016 dokument PDF (0,9 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace neziskovým organizacím z rozpočtu obce - TJ Sokol Troubsko, spolek Smlouva o posk. dota Dokumenty Obec Troubsko 12.4.2016 20.4.2019 12.4.2016 dokument PDF (1,1 MB)
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků Troubsko UZSVM/B/11950/2016-H Infomace z radnice Obec Troubsko 9.3.2016 31.12.2023 9.3.2016 3 dokumenty
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků UZSVM/B/55469/2015-H Infomace z radnice Obec Troubsko 22.12.2015 31.12.2023 22.12.2015 3 dokumenty
Rozhodnutí hejtmana JMK 1/2015 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru S-JMK87314/2015 Rozh. stav nebezpečí Obec Troubsko 7.7.2015   7.7.2015 dokument PDF (408 kB)
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí UZSVM/B/23593/2015-H Oznámení Obec Troubsko 15.6.2015 31.12.2023 15.6.2015 2 dokumenty
BLACKOUT - informace o tom, jak se zachovat při vzniklé krizové situaci JMK/41668/2015 Infomace z radnice Obec Troubsko 22.4.2015   22.4.2015 dokument PDF (1,1 MB)
Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu? informační leták Infomace z radnice Obec Troubsko 24.10.2014   24.10.2014 dokument PDF (274 kB)
Oznámení - JMK JUDr. Michala Haška TRB/1065/2012 Zprávy JMK 14.9.2012   14.9.2012 obrázek JPG (182 kB)
Výzva - hejtmana JMK JUDr.Michala Haška A/5 Zprávy JMK 14.9.2012   14.9.2012 obrázek JPG (209 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.