iMunis eDeska

Troubsko

Úřední deska – Stav k 17. 12. 2017 07:03:00

Nalezeno 47 záznamů.Poslední změna: 14.12.2017 13:53:44

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Výzva - hejtmana JMK JUDr.Michala Haška A/5 Zprávy JMK 14.9.2012   14.9.2012 obrázek JPG (209 kB)
Oznámení - JMK JUDr. Michala Haška TRB/1065/2012 Zprávy JMK 14.9.2012   14.9.2012 obrázek JPG (182 kB)
Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu? informační leták Infomace z radnice Obec Troubsko 24.10.2014   24.10.2014 dokument PDF (274 kB)
BLACKOUT - informace o tom, jak se zachovat při vzniklé krizové situaci JMK/41668/2015 Infomace z radnice Obec Troubsko 22.4.2015   22.4.2015 dokument PDF (1,1 MB)
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí UZSVM/B/23593/2015-H Oznámení Obec Troubsko 15.6.2015 31.12.2023 15.6.2015 2 dokumenty
Rozhodnutí hejtmana JMK 1/2015 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru S-JMK87314/2015 Rozh. stav nebezpečí Obec Troubsko 7.7.2015   7.7.2015 dokument PDF (408 kB)
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků UZSVM/B/55469/2015-H Infomace z radnice Obec Troubsko 22.12.2015 31.12.2023 22.12.2015 3 dokumenty
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků Troubsko UZSVM/B/11950/2016-H Infomace z radnice Obec Troubsko 9.3.2016 31.12.2023 9.3.2016 3 dokumenty
Smlouva o poskytnutí dotace neziskovým organizacím z rozpočtu obce - TJ Sokol Troubsko, spolek Smlouva o posk. dota Dokumenty Obec Troubsko 12.4.2016 20.4.2019 12.4.2016 dokument PDF (1,1 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace neziskovým organizacím z rozpočtu obce - Podskalák, z.s. TRB/369/2016 Veřejnoprávní smlouvy Obec Troubsko 14.4.2016 20.4.2019 14.4.2016 dokument PDF (0,9 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace neziskovým organizacím z rozpočtu obce - Katolický dům Troubsko TRB/369/2016 Veřejnoprávní smlouvy Obec Troubsko 14.4.2016 20.4.2019 14.4.2016 dokument PDF (0,9 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace neziskovým organizacím z rozpočtu obce - Římskokatolická farnost Troubsko TRB/369/2016 Veřejnoprávní smlouvy Obec Troubsko 26.5.2016 31.5.2019 26.5.2016 dokument PDF (1,1 MB)
E.ON ČR - Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez dřevin TRB/1559/2016 Infomace z radnice Obec Troubsko 7.9.2016   7.9.2016 dokument PDF (219 kB)
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků ke dni 1.8.2016 TRB/1596/2016 Infomace z radnice Obec Troubsko 14.9.2016 31.12.2023 14.9.2016 3 dokumenty
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí ke dni 1. 2. 2017 UZSVM/B/10784/2017-H informace pro veřejn Obec Troubsko 23.2.2017 31.12.2023 23.2.2017 3 dokumenty
Smlouva o poskytnutí dotace neziskovým organizacím z rozpočtu obce - Římskokatolická farnost Troubsko TRB/2125/2016 Veřejnoprávní smlouvy Obec Troubsko 27.2.2017 1.3.2020 27.2.2017 dokument PDF (0,9 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace neziskovým organizacím z rozpočtu obce - TJ Sokol Troubsko, spolek TRB/1976/2016 Veřejnoprávní smlouvy Obec Troubsko 27.2.2017 1.3.2020 27.2.2017 dokument PDF (0,9 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace neziskovým organizacím z rozpočtu obce - Katolický dům Troubsko TRB/1993/2016 Veřejnoprávní smlouvy Obec Troubsko 27.2.2017 1.3.2020 27.2.2017 dokument PDF (0,9 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace neziskovým organizacím z rozpočtu obce - Podskalák, z.s. TRB/1957/2016 Veřejnoprávní smlouvy Obec Troubsko 27.2.2017 1.3.2020 27.2.2017 dokument PDF (0,9 MB)
Rozpočet sociálního fondu na rok 2017 Z/7122016/VI/9 Rozp. a hosp. obce Obec Troubsko 23.3.2017   23.3.2017 dokument PDF (46 kB)
Rozpočet fondu rozvoje bydlení na rok 2017 Z/7122016/VI/10 Rozp. a hosp. obce Obec Troubsko 23.3.2017   23.3.2017 dokument PDF (45 kB)
Rozpočet obce Troubsko na rok 2017 Z/7122016/VI/11 Rozp. a hosp. obce Obec Troubsko 23.3.2017   23.3.2017 2 dokumenty
Rozpočtové opatření č. 1/2017 R/2022017/4/3 Rozp. a hosp. obce Obec Troubsko 23.3.2017   23.3.2017 dokument PDF (58 kB)
Rozpočtový výhled obce Troubsko 2018-2021. Z/7122016/VI/12 Rozp. a hosp. obce Obec Troubsko 23.3.2017   23.3.2017 dokument PDF (47 kB)
Informace o vyvěšení Závěrečného účtu za rok 2015 SVaK Ivančice SVaK/2862016 Oznámení SVaK Ivančice 23.3.2017   23.3.2017 dokument PDF (0,9 MB)
Informace o vyvěšení Rozpočtu SVaK Ivančice za rok 2015 SVaK/29112016 Oznámení SVaK Ivančice 23.3.2017   23.3.2017 dokument PDF (0,9 MB)
Informace o vyvěšení rozpočtového opatření č. 1/2017 SVaK Ivančice SVaK/2612017 Oznámení SVaK Ivančice 23.3.2017   23.3.2017 dokument PDF (0,9 MB)
SVaK Ivančice - Střednědobý výhled rozpočtu - návrh 2018-2019 SVaK2252017 informace pro veřejn SVaK Ivančice 22.5.2017   22.5.2017 dokument PDF (0,7 MB)
Návrh závěrečného účtu SVaK Ivančice za rok 2016 Návrh závěr. účtu SV informace pro veřejn Obec Troubsko 30.5.2017   30.5.2017 komprimovaný archiv ZIP (5,2 MB)
VEŘEJNÁ SLUŽBA - info pro klienty, pobírající dávky hmotné nouze a organizace, které mají zájem stát se organizátory veř.služby Veřejná služba informace pro veřejn OÚ Troubsko 6.6.2017   6.6.2017 2 dokumenty
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§64-65 zákona č. 256/2013 Sb. ke dni 1. 8. 2017 UZSVM/B/45382/2017-H informace pro veřejn Obec Troubsko 13.9.2017 31.12.2023 13.9.2017 3 dokumenty
Volba prezidenta ČR 2017 - informace o počtu a sídle volebních okrsků volba prezidenta informace pro veřejn OÚ Troubsko 10.11.2017 27.1.2018 10.11.2017 dokument PDF (268 kB)
Volba prezidenta ČR 2017 - Stanovení minim. počtu členů okrskových volebních komisí volba prezidenta informace pro veřejn OÚ Troubsko 10.11.2017 27.1.2018 10.11.2017 dokument PDF (272 kB)
Volba prezidenta ČR 2017 - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise volba prezidenta informace pro veřejn OÚ Troubsko 10.11.2017 27.1.2018 10.11.2017 dokument PDF (282 kB)
Sociálně - právní ochrana dětí - obec Troubsko SPO Infomace z radnice Obec Troubsko 29.11.2017   29.11.2017 4 dokumenty
Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. TRB/2286/2017 Rozhodnutí OÚ Troubsko 4.12.2017 20.12.2017 4.12.2017 dokument PDF (455 kB)
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - zřízení přechodné autobusové zastávky "Troubsko - Nová" OD/65440-2017/MAD Doruč. veř. vyhl. OÚ Troubsko 5.12.2017 21.12.2017 5.12.2017 2 dokumenty
Výzva k přeparkování auta RZ: 3B2 9582 TRB/2318/2017 Oznámení OÚ Troubsko 7.12.2017 27.12.2017 7.12.2017 dokument PDF (323 kB)
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva ve věci stanovení místní úpravy provozu na ul.Družstevní OD/65565-2017/MAD Doruč. veř. vyhl. OÚ Troubsko 8.12.2017 10.1.2018 8.12.2017 2 dokumenty
Usnesení o provedení elektronické dražby č.j. 030 EX 2355/11-217 030EX2355/11-217 Doruč. veř. vyhl. Obec Troubsko 12.12.2017 28.12.2017 12.12.2017 dokument PDF (245 kB)
Příloha č. 1 na rok 2018 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2016,o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy.. OZV 1/2016 příloha 1 Obec. záv. vyhl./nař. OÚ Troubsko 12.12.2017 31.12.2017 12.12.2017 dokument PDF (325 kB)
Oznámení o zveřejnění - rozpočtové opatření č. 10 TRB/2333/2017 povinně zveřejňované Obec Troubsko 13.12.2017   13.12.2017 dokument PDF (163 kB)
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - stav.úpravy RD v ul. U Rybníka č.p. 125 STAV/4551/2017/Ka Infomace z radnice OÚ Troubsko 14.12.2017 30.12.2017 14.12.2017 dokument PDF (541 kB)
Opatření obecné povahy-povolení výjimky bobr evropský JMK174477 2017 Doruč. veř. vyhl. OÚ Troubsko 14.12.2017 31.12.2017 14.12.2017 dokument PDF (276 kB)
Volba prezidenta republiky 2018 - Pozvánka na první zasedání okrskových volebních komisí volba prezidenta 201 Oznámení OÚ Troubsko 14.12.2017 18.12.2017 14.12.2017 dokument PDF (305 kB)
Volba prezidenta republiky - Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky 2018 volba prezidenta Oznámení OÚ Troubsko 14.12.2017 27.1.2018 14.12.2017 dokument PDF (135 kB)
Volba prezidenta republiky 2018 - Oznámení o osobním předání voličských průkazů volba prezidenta 201 Oznámení OÚ Troubsko 14.12.2017 10.1.2018 14.12.2017 dokument PDF (130 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.